lördag 30 mars 2013

Fast luft med John Martyn

Denna dag går vi tillbaka i tiden till det mytiska 1900-talet. John Martyn (1948-2009) framför sin Solid Air med benäget bistånd av den ultracoole kontrabasisten Danny Thompson. Intensiteten i utförandet och det självklara samarbetet lyfter låten till mytologiska nivåer. En röst och två instrument.Men skenet kan ibland bedra. De grånade herrarna har även levt ett vilt liv som gett upphov till legender. Bland annat påstås Danny ha spikat fast John under en matta, med enbart huvudet utstickande, efter en blöt natt. Utan att bry sig om Johns vädjanden att släppa loss honom fullgjorde Danny morgonens bestyr och gick för att äta frukost.....

Inga kommentarer: